Norsk HPH bygger nettverk
for en bedre folkehelse

Siste nytt:

Hvem er vi?

Norsk nettverk for helse­fremmende sykehus og helse­tjenester er et profesjonelt faglig nettverk av sykehus og helse­tjenester som samarbeider om satsing på helse­fremmende verdier, strategier, tiltak og aktiviteter for å sikre bedre helse for alle.

Våre mål

Nettverkets formål er å styrke og utvikle innsats og ansvar innenfor folke­helse­arbeidet. Vårt verdi- og forsknings­baserte arbeid omfatter pasient, pårørende, ansatt og lokal­samfunnet satt i system. Alle skal bli møtt med likeverd og troen på iboende ressurser.

Våre medlemmer

Medlemmene er per i dag Norges fremste sykehus og innovative helsetjenester. Felles for medlemmene er at alle tar helse på alvor, og ansvar for en helse­fremmende kultur- og samfunns­profil gjennom bevisst arbeid i alle ledd med pasientens egne ressurser i sentrum.

Kalender

    Ingen hendelser å vise.