Norske HPH medlemmer bygger nettverk
for en bedre folkehelse

Hvem er vi?

Vi er Norske medlemmer av det internasjonale HPH nettverket, et profesjonelt nettverk av sykehus og helsetjenester som samarbeider som satsing på helsefremmende verdier, strategier, tiltak og aktiviteter for å sikre bedre helse for alle

Våre mål

Nettverkets formål er å styrke og utvikle innsats og ansvar innenfor folke­helse­arbeidet. Vårt verdi- og forsknings­baserte arbeid omfatter pasient, pårørende, ansatt og lokal­samfunnet satt i system. Alle skal bli møtt med likeverd og troen på iboende ressurser.

Våre medlemmer

Felles for medlemmene er at alle tar helse på alvor, og ansvar for en helse­fremmende kultur- og samfunns­profil gjennom bevisst arbeid i alle ledd med pasientens egne ressurser i sentrum.