HPH og FNs bærekraftmål

Publisert 01.06.2017

Under den 23. internasjonale HPH konferansen i Wien i april var det stor fokus på FNs bærekraftmål (SDGs) og hvordan forskjellige land skal jobbe med å nå disse. Det er definert 17 bærekraftmål. Nr 3 omhandler helse og lyder; “Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».  Det legges stor vekt på menneskerettigheter og likebehandling. Bærekraftmål nr 3 har 13 delmål. Les mer om delmålene.

Norsk HPH vil kunne være en viktig samarbeidspartner for å oppnå og ikke minst måle og kartlegge disse fokusområdene. HPH jobber aktivt med migrasjonshelse, for å redusere tobakksforbruk, jobber aktivt med rusomsorg og også livstilsrelaterte sykdommer som hjerte-kar sykdommer og kreft. Norsk HPH vil derfor fokusere på bærekraftmålene i arbeidet framover og vi ønsker et samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter innen dette arbeidet.