Informasjon fra Tannhelsetjenesten i Akershus

Publisert 28.08.2017

Tannhelsetjenesten i Akershus starter i høst opp et pilotprosjekt. Pilotprosjektet handler om tettere samarbeid med ansatte på sykehjem. Det er plukket ut fem pilotsykehjem, to sykehjem i nedre Romerike distrikt og et sykehjem i de øvrige tre distriktene. Vi involverer også en tannklinikk i hvert distrikt; den tannklinikken sykehjemmene allerede samarbeider med. Målet med prosjektet er å bedre livskvaliteten hos beboerne ved å fokusere på bedre munnhelse.

Tannhelsetjenesten ønsker å komme oftere, men med kortere besøk hver gang, til pilotsykehjemmene. Vi ser for oss å komme til sykehjemmet hver måned. Vi har en tro på at dersom tannhelsepersonell er oftere på sykehjemmene, blir tenner og tannhelse tatt mer på alvor blant pleiepersonellet. Fra tannhelsetjenestens side vil vi legge mer vekt på opplæring av pleiepersonellet i daglig tann- og munnstell. Vi vil selvfølgelig undersøke beboere ved disse hyppigere besøkene, enten på eget initiativ eller fordi det er spørsmål /problemstillinger fra pleiepersonellet. Vi ønsker også å gjennomføre en tannhelseundersøkelse på nye beboere, slik at tannhelsepersonellet i samarbeid med pleiepersonellet ved sykehjemmet kan bli enige om hva den enkelte beboer trenger av hjelp for å ivareta en akseptabel tannhelse.

Vi har bedt om at det plukkes ut medarbeidere fra sykehjemmene og tannklinikkene som er engasjerte i problemstillingen. Vi vil be om hyppige tilbakemeldinger basert på erfaringene man gjør underveis i pilotprosjektet. På sikt skal alle sykehjemmene i Akershus få hyppigere besøk fra tannhelsetjenesten. I løpet av uke 37 skal det holdes bli kjent-møter/informasjonsmøter mellom de ansatte på sykehjemmene og tannklinikkene, før vi begynner de hyppigere besøkene ute på sykehjemmene.

Med vennlig hilsen
Rigmor Moe
Folkehelsekoordinator