Innovasjonskonferansen 2017

Publisert 30.10.2017

INNOMED ØNSKER VELKOMMEN TIL INNOVASJONSKONFERANSEN 2017

Tid:    Torsdag 23. november

Sted:  Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal

 

INNOVASJON GJENNOM «SAMSKAPING»
Helse  – og omsorgsdepartementet ved politisk ledelse åpner innovasjonskonferansen med følgende budskap: «For at helse- og omsorgstjenesten skal være bærekraftig må vi løse oppgavene annerledes enn vi gjør i dag og ta i bruk nye og nyttige produkter og tjenester. Det er vi ikke gode nok på i dag. Vi må bli flinkere til å se hverandres styrker og hvordan vi kan trekke veksler på hverandre.»

Flere dyktige foredragsholdere fra fjern og nær, blant annet Ingeborg Senneset (Norge), prof. Liz Sanders (U.S.A.), prof. Carol Tishelman (Sverige) og prof. Bo Dahlbom (Sverige), som skal gi oss sitt syn på hvordan vi kan få til mer samskaping i helsetjenestene. Vi håper at Innovasjonskonferansen 2017 blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter,

FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte.

 

Program
Les programmet her

 

Påmelding
Påmelding gjøres via InnoMeds nettsider (www.innomed.no) (NB: Du er ikke påmeldt før du har mottatt kvittering). Siste frist for påmelding er fredag 17. november.

Ønsker du hotellrom, ta direkte kontakt med Scandic Hell Hotell for booking her eller tlf. 74 84 48 00.

 

Pris:
Deltakeravgiften er 1500 (inkl. lunsj).

 

NB1:Det er fint om du videresender denne invitasjonen til andre du tror kan ha nytte av å delta på Innovasjonskonferansen 2017. 
NB2: Se bort i fra denne mailen dersom du allerede er påmeldt på konferansen

 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Merete Rørvik, tlf. 930 08 878 eller merete.rorvik@sintef.no

 

Vi ønsker deg velkommen!

Med vennlig hilsen

 

Merete Rørvik

Sekretariat InnoMed

SINTEF Teknologi og samfunn