Folkehelsekonferansen 2017

Kart ikke tilgjengelig

Tidspunkt
mandag 23. oktober 2017 til tirsdag 24. oktober 2017
Hele dagen

Les mer om arrangementet her.


FOLKEHELSEKONFERANSEN 2017
– VÅR FELLES FRAMTID
– LEDERSKAP OG SAMSKAPING FOR HELSEFREMMENDE OG BÆREKRFATIGE LOKALSAMFUNN.

Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av å skape miljø-og helsevennlige lokalsamfunn.

Målgruppe:
Ansatte i kommuner og fylkeskommuner; planleggere, politikere, folkehelsekoordinatorer og ledere.
Aktuell for forskere, studenter, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Påmelding og program