Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester

Publisert 24.09.2018

Konferansen Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester  går av stabelen den 18.–19. oktober. 

Konferansen retter oppmerksomheten mot helsekommunikasjon og det å skape meningsfulle, gode møter i helsetjenesten. Programmet omhandler blant annet hvordan brukermedvirkning, kulturkompetanse og samhandling kan bidra til økt kvalitet, samt hva forskningen sier om betydningen av lærings- og mestringsvirksomhet i helsetjenesten. Se hele programmet finner du her.

Nytt av året er gratis pre-konferanse den 17.oktober. Denne består av praktiske workshops med temaer som helsepedagogikk, etablering av lærings- og mestringstilbud i kommunene og hvordan skrive gode prosjektsøknader. Les mer om programmet for prekonferansen her.

Påmelding til konferansen skjer via konferansens nettbaserte påmeldingsskjema.
Frist for påmelding er 27.september.