Meld dere på den Nordiske konferansen, Act-Belong-Commit: together for mental health! 19. – 21. sept 2018

Publisert 02.05.2018

Vi håper all har hatt en fin sommer! Vi ønsker å minne om den Nordiske konferansen, «Act-Belong-Commit: together for mental health», en flott mulighet til å samarbeid innen helsefremmende og mental helse.

Konferansen arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo fra den 19. – 21. september 2018.

Fokuset vil være på mental health promotion på et systemisk, gruppe- eller individnivå.
«Sub-temaer» inkluderer: livsmestring, recovery, psykisk helsepolitikk og mental helse hos barn og unge, kvinner, innvandrere, eldre og familie/pårørende.

Last ned programmet her.

I tillegg til faglig påfyll, får vi «aktive» pauser med standplasser fra ulike organisasjoner og ulike type aktiviteter som strikking, sang, Mindful coloring, avkobling med rolig musikk, osv.

Hva er ABC?

ABC for mental sunnhet er en nytenkende helsefremmende innsats som utfordrer den eksisterende fokus på risiko og særlig utsatte. ABC står for «Act, Belong, Commit» og ble utviklet i Australia hvor den nå drives av Mentally Healthy Western Australia. Det er hentet til Danmark av Statens Institut for Folkesundhed hvor det fikk navnet ABC for Mental Sundhed og er nå tatt til Norge av Norsk HPH. ABC for mental sunnhet er den første forskningsbaserte innsats som retter seg mot hele befolkningen, og den gir et nytt, positivt og handlingsorientert fokus på mental sunnhet.

På samme måte som vi kan, og bør gjøre noe for å holde oss fysisk sunne, er det også viktig å gjøre noe for å holde seg mentalt sunn.

Dette har vi oppsummert i tre budskap: A (Gjør noe aktivt), B (Gjør noe sammen), C (Gjør noe meningsfylt).

For å øke kvaliteten på befolkningens psykiske helse og livskvalitet trekker Regjeringen i «Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)» frem ABC som en sentral metode/- verktøy for å oppnå sine ambisjoner på området. Norsk HPH er den formelle avtalepartner og HUB for det australske ABC programmet (Curtin University of Technology), og derfor den relevante samarbeidspartneren for de ansvarlige myndighetene i all kompetanse- og kapasitetsoppbygging på ABC-området.

For mer informasjon (s. 14): https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

To helt sentrale aktører i det internasjonale ABC-arbeidet skal være med som på konferansen som «Keynote speakers», Senior rådgiver Vibeke Koushede i det danske Statens Institutt for Folkesundhed, og professor Robert Donovan, Chief Investigator, Act-Belong-Commit i Australia.