Medlemmer

HPH er i praksis et nettverk av nettverk. Det betyr at medlemmene knytter kontakter og jobber på tvers av fagområder, regioner og foretak i ulike former og konstellasjoner. Nettverket fungerer fordi medlemmer ønsker å lære av hverandre. Slik blir resultatet innen helserelatert arbeid mer enn summen av delene.

Hvordan bli medlem

Fra 2019 kan den enkelte institusjon melde seg inn i HPH ved å ta kontakt med det internasjonale sekretariatet i Køvenhavn: info@hphnet.org.

For mer informasjon: http://www.hphnet.org/join

Norske medlemmer i det internasjonale HPH nettverket