Medlemmer

HPH er i praksis et nettverk av nettverk. Det betyr at medlemmene knytter kontakter og jobber på tvers av fagområder, regioner og foretak i ulike former og konstellasjoner. Nettverket fungerer fordi medlemmer ønsker å lære av hverandre. Slik blir resultatet innen helserelatert arbeid mer enn summen av delene.

Hvordan bli medlem

Medlemmer støtter og søker å implementere prinsippene presentert i WHO dokumenter og deklarasjoner; som Ottawacharteret, Budapest og Wien deklarasjonene.

Å bli medlem i Norsk HPH er enkelt for alle som vil implementere helsefremmende kultur i sin organisasjon.

  1. Medlemskap må være forankret i organisasjonens ledelse. Søknad må derfor være godkjent og underskrevet av ledelsen hos den enkelte søker
  2. Ressurser må avsettes til å arbeide med helsefremming
  3. Det finnes to typer medlemsskap: Ordinær medlem (sykehus/helsetjenester) og Affiliert medlem (fagforbund, universiteter/høgskoler etc.)
  4. Skjema fylles ut og returneres til det nasjonale sekretariatet for godkjenning og videresending til det internasjonale sekretariatet i København. Søknadsskjema for Ordinær medlem finner du her  og søknadsskjema for Affiliert medlem finner du her
  5. Betale årlig medlemsavgift. Denne avgiften går til å dekke medlemsavgift til det internasjonale nettverk, samt drift av det norske nettverket
  6. Du vil deretter motta medlemsbevis

Våre medlemmer

Ordinære

Affilierte