Tannhelsetjenesten i Akershus (Tannhelse Akershus) har vært medlem i Norsk HPH siden 2011. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Vår hovedoppgave og målsetting er å gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å opprettholde en god munnhelse gjennom hele livet.

I tillegg til de pasientrettede forebyggende oppgavene vi gjør på våre tannklinikker, har vi også ulike oppgaver utenfor tannklinikkene:
-opplæring i tann- og munnstell for pleiepersonell i helse- og omsorgssektoren
-besøk i barnehager og i skoleklasser ved aktuelle temadager
-opplæring i kosthold og tannhelse for voksne innvandrere ved de kommunale opplæringssentrene i fylket
-aktive deltakere i prosjekter, drevet av oss eller andre
-markering av verdens vanndag 22.mars ved Akershus universitetssykehus og Bærum sykehus, samt på fylkets tannklinikker
-markering av verdens tobakksfrie dag på tannklinikkene

Rapporter:
Sluttrapport husk tennene
Underveisrapport Snu(s) dine vaner

Kontaktperson:
Folkehelsekoordinator Rigmor Moe
Rigmor.Moe@afk.no