Akershus Universitetssykehus (Ahus) er et av HPH-nettverkets eldste medlemmer. Gjennom flere år har vi bygd opp kompetanse på folkehelse, forebyggende- og helsefremmende arbeid. Ahus har et målrettet arbeid mot utvalgte pasientgrupper for å etablere gode strategier for mestring av kroniske sykdommer og vanskelige livssituasjoner. Ahus skal styrke det helsefremmende arbeidet innad i klinikken samt samarbeide med kommunene og bydelene for å finne en god struktur og systematikk i arbeidet.

Ahus ønsker å være pasientens førstevalg og en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell. Vi jobber både for pasienter, pårørende og ansatte med forskjellige prosjekter for å nå våre mål.

Kontaktpersoner:
M.D., Ph.D., Prof., Overlege, Specialist in Geriatrics Department of Neurology Børje Bjelke
Borje.Bjelke@Medisin.UiO.no

Prosjektleder Lena Bjerknes Larsen, avd. HR
lena.bjerknes.larsen@ahus.no