Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har vært medlem av Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester fra 2003.  HNT HF er medlem i nettverkets arbeidsutvalg (AU). I tillegg deltar ansatte i HNT aktivt i temagruppene Psykisk helse og Nettverksgruppe for migrantvennlige/kulturkompetente sykehus.

Helse Nord – Trøndelag har etablert et lokalt HPH nettverk som ledes av fagsjef  Paul Georg Skogen HNT HF.

Kontaktperson:
Fagsjef Paul Georg Skogen
Paul Georg Skogen