Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vært tilsluttet medlem av Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester fra 2014.

Norsk Sykepleierforbund fattet i 2011 et landsmøtevedtak om helsefremmende og forebyggende sykepleie. Som en oppfølging av dette ble det utarbeidet en Politisk plattform for folkehelse for 2013-2016. Revidert Politisk platform ble lansert i mars 2017 for perioden 2017-2020. Den kan du lese her. Den har følgende fire hovedsatsningsområder: 1. Folkehelse i all sykepleie, 2. Barn, unge og familier, 3. Voksne og eldre, 4. Sykepleieren som samfunnsaktør og premissleverandør

NSF deltok i utviklingen av den internasjonale HPH- konferansen i 2015, som Norge var vertskap for. Tema for konferansen var «Person-oriented health promotion in a rapidly changing world«. Her ble det satt spesielt søkelys på behovet for psykososiale og somatiske helsetjenester blant pasienter og familier, blant helsepersonell og innbyggerne generelt. Les mer om konferansen her: http://www.hphconferences.org/oslo2015/partners/organizers.html

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Astrid Grydeland Ersvik
astrid.grydeland.ersvik@nsf.no

Telefon: 0 24 09

Fagsjef Kari Bugge
kari.bugge@nsf.no