Nyheter fra den internasjonale arbeidsgruppen HPH and Health Literate Health Care Organizations (HPH & HLO)

Publisert 10.08.2017

Etter at arbeidsgruppen HPH & HLO ble godkjent har koordinatorene jobbet med å invitere til deltakelse i gruppen. Flere eksperter både innenfor og utenfra HPH har sagt ja til og delta.  Gruppen hadde sitt første kick-off møte 13. mars 2017 hvor målet var å bli kjent og å diskutere forventingene til gruppens arbeid. Gruppen hadde videre en workshop på HPH konferansen i Wien. Neste møte vil være i september.

Gruppen har nå medlemmer fra: Australia, Østerrike, Belgia, Tyskland, Israel, Italia, Norge, Sveits og Taiwan. Norsk HPH har to medlemmer i gruppen; Ragnhild Storstein Spilker fra Nakmi og Kjersti Fløtten fra sekretariatet. For oppdatert informasjon om arbeidet kan du følge med på den internasjonale nettsiden. Les mer