Nyheter fra den internasjonale arbeidsgruppen HPH and Patient and Family Engaged Health Care

Publisert 20.08.2017

HPH nettverket publiserte i 2015  “New Haven Recommendations on partnering with patients, families and citizens to enhance performance in health promoting hospitals and health services”. Videre har Plantree og National Academy of Medicine (NAM) i USA utarbeidet et omfattende rammeverk for å implementere og bevare en kultur for å involvere pasienter og deres familie.  Les mer. Dette rammeverket er godt støttet av data og praksis i USA. Målet for arbeidsgruppen er å gjøre andre land, og da særlig land med HPH nettverk, kjent med rammene for «Patient and Family Engaged Health Care». Gruppen jobber nå med å se på sammenhengene mellom NAM rammeverket og New Haven Reccomendations. Mer informasjon om gruppens arbeid vil komme på de internasjonale HPH nettsidene. Les mer

Arbeidsgruppen har nå medlemmer fra Australia, Østerrike, Estland, Tyskland, Norge, Polen og USA.