Om Norsk HPH

Dokumenter

Dokumenter

Her finner du HPHs sentrale dokumenter.

Brosjyrer HPH

Her finner du vår norske og internasjonale brosjyre.

HPH tidsskrift

Her finner du Clinical Health Promotion, tidsskriftet til det internasjonale HPH nettverket

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester var et profesjonelt faglig nettverk av sykehus og helsetjenester som samarbeidet om satsing på helsefremmende verdier, strategier, tiltak og aktiviteter for å sikre bedre helse for alle. Erfaringsutveksling gjennom prosjektsamarbeid, nettverksarbeid og dialog preget arbeidet. Eget initiativ og engasjement avgjorde opplevd medlemsverdi og tilførte kompetanse. De faglige bidragsyterne anerkjentes og respektertes høyt i sine miljøer.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har hatt sekretariatsfunksjon de siste ti årene. I årsmøtet for Norsk HPH i november 2018, ble det bestemt at det Norske nettverket oppløses.

Den enkelte institusjon kan melde seg inn i HPH ved å ta kontakt med det internasjonale HPH nettverket. Ahus har valgt denne løsningen.

Ahus vil fortsette å være medlem, samt delta i Taskforce Health Promotion With Children & Adolescents (HPH-CA) og arbeidsgruppen HPH and Health Literate Health Care Organisations (HPH & HLO).

For mer informasjon om det internasjonale HPH nettverket: https://www.hphnet.org/

 

Historikk

Det internasjonale HPH-nettverket

I 1993 etablerte Verdens Helseorganisasjon (WHO) nettverket Health Promoting Hospitals. I 2007 ble det besluttet at også annen helsetjeneste kunne søke om medlemskap. Det internasjonale nettverket tok da navnet Health Promoting Hospitals and Health Services, men beholdt forkortelsen HPH. Under Generalforsamlingen 14. mai 2008 ble nettverkets grunnlov godkjent og undertegnet. Grunnloven innledes med å si at den viser at nettverket nå har kommet til et stadie av selvstendighet. Nettverket har blitt en rettslig enhet og en hovedpartner for samarbeid med WHO. Det internasjonale nettverket styres gjennom en årlig Generalforsamling og mellom disse av et valgt Governance Board. For å lese mer om HPH internasjonalt anbefaler vi deg å se på de internasjonale nettsidene, samt å lese dokumenter utgitt av nettverket.

Norsk HPH

Det norske nettverket ble etablert i 1998 med navnet Norske Helsefremmende Sykehus. I 2009 byttet nettverket navn til Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (Norsk HPH) og i 2012 ble det utvidet til Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester i tråd med det internasjonale navnet (fortsatt forkortet til Norsk HPH).