Prestisjepris til tannhelsearbeid i Akershus

Publisert 13.06.2018

Tannhelsetjenesten i Akershus ble tirsdag tildelt Zendium-prisen for forebyggende tannhelsearbeid.

Prisen som er på 65.000 kroner, deles med tannhelsetjenesten i Buskerud. Begge fylker har intensivert innsatsen for å styrke tannhelsen blant beboere på sykehjem i kommunene. Undersøkelser viser at dersom pleiepersonale ikke hjelper beboerne med munnhygiene, blir tannhelsen svært fort forverret.

Tannhelsen i befolkningen er jevnt over god, og stadig flere sykehjemsbeboere har egne tenner. Men munnhygiene fremstår som tabuområde for både beboere og pleiepersonell. «Ettersom tannhelsetjenesten vet at dagens og fremtidens sykehjemsbeboere har større utfordringer når det gjelder tenner og tannstell, må vi være oss ansvaret mer bevisst og trolig endre vår arbeidsmåte på sykehjemmene», sier folkehelsekoordinator Rigmor Moe.

I prosjekt «Ny giv» i Akershus fylkeskommune, vil tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer besøke sykehjem i kommunene 1 gang per måned for både å lære opp pleiepersonell og veilede dem i tema om munnhygiene. Beboere som trenger det, blir undersøkt og får avtalt time for behandling etter behov.

Den faglige og uavhengige komiteen som tildeler Zendium-prisen mener det er betimelig å minne om den offentlige tannhelsetjenestens ansvar innenfor eldretannpleie. Komiteen ser derfor svært positivt på de to gode initiativene som er tatt i henholdsvis Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Det var mange søknader til årets pris, og Zendiumprisen har svært høy anseelse innen folkehelsearbeidet.

……………………

Zendiumkomiteen 2018 har bestått av

  • Fylkestannlege Peter Marstrander
  • Daglig leder av Norsk tannvern, Bente Stuveseth
  • Leder av Tannlegeforeningen fagnemnd, Elisabeth Jonsson

…………….

Zendium er en mild og såpefri fluortannpasta som inneholder enzymer og proteiner tilsvarende de vi har i munnen. Det er dokumentert at Zendium fremmer en sunn og balansert bakterieflora i munnen, noe som virker forebyggende på sykdommer i munnens bløtvev. Zendium fåes kjøpt i dagligvarebutikker og på apotek. Zendium er et varemerke som eies av Unilever.

For mer informasjon: Torbjørn Wilhelmsen, 906 55 913

Les artikkelen her: http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206134