«Barn, kropp og sorg»

(2010 – 2011)


Sammendrag
Prosjektet ble gjennomført ved sorgstøtteseksjonen på Senter for helsefremmende arbeid, Ahus. Vi ønsket å prøve ut og evaluere hvordan  kroppslige reaksjoner kunne beskrives og vurderes hos barn (5-7 år) og ungdommer (15-17 år). Barna og ungdommene hadde deltatt i sorggruppe etter at en forelder var død. Ungdommene ble intervjuet individuelt om sine kroppslige erfaringer samtidig som de prøvde ut noen ulike øvelser i forhold til pust, spenning og kroppsbevissthet sammen med intervjuer. De fikk nye oppdagelser om egne kroppsreaksjoner som ga dem en bedre selvforståelse og nye ideer om tilrettelegginger og forandringer for et bedre liv videre.

Barna gjennomførte noen motoriske utfordringer, og foreldrene deres ble etterpå intervjuet individuelt på bakgrunn av refleksjoner rundt barnas sorg og kroppslige reaksjoner. Foreldrene uttrykte begrenset forståelse og mulighet for innlevelse i barnas erfaringer og reaksjoner, også ut fra sin egen sorgreaksjon. Det er viktig å kunne kjenne etter i egen kropp og dessuten få bekreftet sine egne kroppslige sorgreaksjoner ut fra teoretisk kunnskap både for ungdommer, barn og deres foreldre. Prosjektleder: Kari Bugge.


Artikler


Kontakt

– Prosjektleder: Kari Elisabeth Bugge, NSF

– Prosjektmedarbeidere: