From helplessness between «either-or» to confidence in «both-and»

Doktorgrad i medisin, helsefremmende prosesser, Karen Therese Sulheim Haugstvedt (2012)


Sammendrag
Doktorgradsarbeidet “From helplessness between “either – or” to confidence in “both – and” Experiences of self-understanding among people living with long-lasting health problems” består av tre intervensjonsprosjekter med veiledningsgrupper for ulike målgrupper. Langtidssykmeldte kvinner, foreldre til barn med overvekt og foreldre til barn med funksjonshemning har beskrevet sine erfaringer og forandringsprosesser. I utgangspunktet beskrev de at de følte seg usikre og hjelpeløse. De visste ikke hva som var best, og ble fastlåst i en ambivalens mellom ”enten – eller”; skulle de være syke eller gå på jobb; godta barnet med overvekt eller sette grenser; kjenne på sorg over det friske barnet de ikke fikk eller glede over barnet de hadde?

Nye oppdagelser og dypere selverkjennelse ble stimulert av relasjonene de opplevde til de andre i gruppen. De beskrev en trygghet og anerkjennelse, med frihet til å være seg selv. Deltakerne hadde dessuten behov for å være anonyme, gjenkjenne sine erfaringer og ikke minst: bli utfordret. De ”hadde hatt skoen på” og kjente ”hvor den trykket”, men hadde likevel ikke visst hva de trengte. Når de nå reflekterte over konsekvensene av nye selvoppdagelser, fikk de en bedre selvforståelse og kunne revurdere sine behov.

Når deltakerne også fikk prøve og erfare sine selvvalgte forandringer i hverdagen, ble de overrasket over sine økte ressurser, glede og selvrespekt. Når de kjente sine verdier og seg selv bedre, fikk de bedre evne til å ta vare på seg selv. Det ble mulig å gjennomføre forandringer når disse var begrunnet ut fra det som var viktig for dem (verdier). Forandringene ble varige fordi de også tok hensyn til sine egne følelser. For deltakerne ble virkeligheten nå et samtidig ”både – og”: de kunne være både sårbare og sterke. Resultatene gir aktuell kunnskap for å kunne utvikle tiltak som fremmer menneskers helse og verdighet.


Doktorgrad


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print