«Kompetente foreldre»

10-års oppfølgingsstudie  (2016-2017)


Sammendrag
I prosjektet «Kompetente foreldre – veiledningsgrupper til foreldre som har barn med ulike funksjonsnedsettelser» (2006 – 2008) deltok 76 foreldre (9 veiledningsgrupper, over 40% fedre). Foreldrene beskrev sine prosesser gjennom gruppesamlingene, og vurderte tiltaket som enestående og vesentlig for å oppdage og forstå seg selv. Dermed fikk de bedre evne til å anerkjenne egne følelser, ta vare på seg selv og leve i tråd med egne verdier.

Nå vil vi invitere deltakerne til å dele sine erfaringer med oss, både av tiltaket for 10 år siden, hvordan de har hatt det gjennom disse årene og sin situasjon nå. I evalueringen gjennomføres samme kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som i prosjektet for 10 år siden. Her ble data fra foreldrene samlet før gruppeprogrammet startet, etter fire samlinger (ca 3-4 måneder etter oppstart), og etter alle samlingene ett år senere. Ved å samle inn tilsvarende informasjon er det mulig å sammenligne det deltakerne nå svarer med svarene fra sist. Samtidig vil vi gi deltakerne mulighet til å gjøre nye oppdagelser og bli mer bevisst seg selv og sin egen situasjon som ungdomsforeldre gjennom et gruppeopplegg over to samlinger. Kunnskapen om deres vurderinger av helsefremmende tiltak og egne prosesser vil vi presentere både for fagpersoner og ansvarlige myndigheter. Langtidsundersøkelse gir muligheter for evaluering av hva tiltak betyr over tid, og selv om vi regner med noe frafall så er Norge et lite og oversiktlig land som gjør det mulig å følge opp deltakere etter flere år.


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print