«Kompetente foreldre»

Digital versjon  (2015 – 2016)


Sammendrag
Ved Akershus universitetssykehus HF har vi siden 2006 utviklet og implementert et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre til barn med ulike funksjonsnedsettelser; et program for foreldrenes egen del. Over 200 foreldre har deltatt i programmet, og det har fått svært positiv evaluering. Prosjektet inngår i et doktorgradsarbeid om individuelle helsefremmende prosesser (2012) ved Senter for helsefremmende arbeid.

På bakgrunn av dette programmet har vi nå utviklet et filmbasert opplæringsprogram på nett for å kunne nå enda flere foreldre med kunnskap fra prosjektet. Programmet består av syv moduler, og hver modul har filmer med tidligere foreldredeltakere og gruppeledere i tillegg til tekster og oppgaver fra programmets gruppesamlinger.

I programmet deler foreldre som selv har deltatt i gruppeveiledning sine erfaringer og endringsprosesser. Fagpersonene er prosjektleder Karen Therese Sulheim Haugstvedt og klinisk sosionom Knut Andersen, begge gruppeledere. Digital konsulent har vært seniorrådgiver Boas Krøgh Nielsen, Ketil Skogheim fotograf (Catapult Film) og Kristin Svendsen, interaksjonsdesigner.


Link til program


Abstrakt


Film (teaser)


Sluttrapport


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print