Parenting an overweight or obese child – a process of ambivalence

(2005 – 2007)


Sammendrag
Intervensjonen med foreldre som har barn med overvekt var en delstudie under prosjektet ”Foreldre kan”, gjennomført ved Senter for helsefremmende arbeid ved Ahus. Målet var å bidra til nedsatt overvekt hos barn i alderen 4-10 år gjennom tiltak til foreldrene. I tillegg til utvikling og gjennomføringen av et program for veiledningsgrupper til foreldrene, ble barna også undersøkt klinisk. Resultatene presenteres i en masteroppgave (Brit Bechensteen, prosjektleder). Før selve intervensjonen ble foreldre i tre grupper intervjuet ved hjelp av  fokusgrupper om sine erfaringer og forståelse i forhold til det å være foreldre. Resultatene viste foreldrenes ambivalens mellom det å godta barnet sitt for å vise barnet respekt og kjærlighet, og det å sette grenser og gi barna bedre kostholdsvaner. Denne artikkelen inngikk i en doktorgradsstudie.


Prosjektbeskrivelse


Artikkel


Rapport


Abstrakt for muntlig presentasjon


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print