Self-Awareness
through Values and Emotions: «SAVE»

Brukerorientert, personsentrert gruppe-veiledningsmetodikk for bedre livsmestring
gjennom økt bevissthet og selvforståelse


Sammendrag
Vår forskning har fokusert på deltakernes endringsprosesser, spesielt deres evne til å bruke egne ressurser målrettet: den energi, styrke og nye muligheter de beskriver ut fra økt selvbevissthet. Deltakerne fikk en bedre selvforståelse og ble mer bevisst egne prioriteringer og valg, og slik utviklet de en større evne til å ta vare på seg selv og gjøre mulige forandringer slik at de lettere kunne mestre sin utfordrende livssituasjon. Vi ble opptatte av det som styrket deres selvforståelse, som evne til å sette ord på hva som var viktig, samt å se nye muligheter og gjennomføre endringer for å leve et bedre liv. Selv om våre prosjekter har involvert ulike målgrupper, har deltakerne beskrevet lignende helsefremmende endringsprosesser. Fra denne kunnskapen har vi utviklet metodikken “SAVE,” Self-Awareness through Values and Emotions.


Interaktiv web-dokument


Brosjyre


Kort program for gruppeveiledning


Kontakt
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver, PhD
E-post: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no
Telefon: +47 67 96 89 50
Adresse: Norsk HPH, Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog, Norway

Print     Print    Print      Print    Print     Print