Tannhelsetjenesten i Akershus er et aktivt medlem i Norsk HPH hvor erfaringsutveksling og kunnskapsdeling står i fokus. Vi gjør mye forskjellig for å fremme god helse for innbyggerne i Akershus. Hvert år markerer vi verdens vanndag ved Bærum sykehus og på Akershus universitetssykehus, samt på tannklinikkene i Akershus. Årlig markerer vi verdens tobakksfrie dag på tannklinikkene i fylket, vi gir kostholds- og tannhelseinformasjon til voksne innvandrere som får norskopplæring i kommunene. Ta kontakt med folkehelsekoordinator Rigmor Moe hvis du vil vite mer om våre prosjekter.

Tannhelsetjenesten deltok på folkehelseuka 2014 i Ullensaker kommune.


Aktuelle prosjekt og seminar