Veiviserprojektet i Rogaland

Når «autonomi» og «brukermedvirkning» fusjonerer med «beste faglige praksis» (2017)


Mer informasjon
Les mer om prosjektet her.