Ressursbank

Dette er en ressursside for våre medlemmer. For å fremstå helhetlig håper vi dere bruker vår designprofil hvis dere skal presentere HPH nettverket eller arbeid som er tilknyttet HPH. Her ligger også powerpointmal som kan tilpasses etter behov. Denne er fin å bruke for å vise frem Norsk HPH.

Vi har samlet aktuelle ressurser på helsefremmende og forebyggende arbeid, slik som forskning og fagartikler, relevante nettsteder, bilder og filmer, samt presentasjoner og foredrag om helsefremmende arbeid.