Ressursbank: HPH opplæringspakke

Det kan være mye å sette seg inn i når man først blir kjent med HPH nettverket. Her finner du presentasjoner  som er ment som en introduksjon til HPH og lenker til sentrale dokumenter innen HPH. Presentasjonene er laget slik at de kan brukes hver for seg og har derfor noe lik intro. Ta kontakt med sekretariatet hvis du skulle ha spørsmål eller ønsker at vi skal komme til dere for å presentere nettverket.