Filmer om veiledningsgruppe for ungdommer med langvarige helseutfordringer

Publisert 07.07.2016

I disse filmene møter du seks ungdommer med ulike diagnoser og problemstillinger. De har deltatt i prosjektet Ung Medvirkning og Mestring (UMM) gjennom et gruppebasert veiledningsprogram ved Akershus universitetssykehus HF, Senter for helsefremmende arbeid. De deler sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer, hva gruppedeltakelse betydde for dem og hvilke forandringer de gjorde som ga dem et bedre liv. Fire filmer er publisert på YouTube.

Sammen ser vi nye muligheter!

Seks ungdommer deler sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer.

Film 1: «Frisk ungdom med helseutfordringer»
I denne filmen deler ungdommene sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer.

Film 2: «Sammen er vi sykt friske»
I denne filmen beskrive de unge hvor viktig det var å møte og snakke med andre i samme situasjon, selv om de var litt skeptisk i begynnelsen.

Film 3: «Sammen blir vi mer bevisste»
I denne filmen deler ungdommene noen av sine erfaringer om det som ble viktig for dem i gruppene.

Film 4: «Sammen ser vi nye muligheter»
I denne filmen beskriver de unge hvilke endringer de gjorde i hverdagen sin etter å ha deltatt i programmet og hvordan livet deres ble bedre.


Prosjekt UMM ble gjennomført 2012-2014 ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) prosjektleder Petronelle Herbern.Veiledningsprogrammet ble utviklet og prøvd ut ved Avdeling Helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF, prosjektleder Karen Therese Sulheim Haugstvedt.

For mer informasjon, kontakt: karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no