Task force Migration, Equity and Diversity

Publisert 06.06.2017

Task Force Migration, Equity and Diversity (TF MED) ble etablert i desember 2016 og er en fortsettelse av Task Force on Migrant Friendly & Culturally Competent Healthcare (TF MFCCH 2005-2016). Leder er Antonio Chiarenza fra Reggio Emilia, Italia. Formålet med gruppa er å støtte medlemsorganisasjoner (helseorganisasjoner) i å utvikle strategier, systemer og kompetanse for å kunne yte likeverdige helsetjenester til pasienter i en mangfoldig befolkning. Den skal arbeide videre med strategier for implementering av standarder for likeverdige helsetjenester samt å identifsere
og dele god praksis og innovative idéer. TF MED er opprettet for en periode på tre år, med en detaljert handlingsplan. Norge er representert i gruppen med Bernadette Kumar og Ragnhild Storstein Spilker fra NAKMI.

Tre mål er nådd i foregående periode; 1. Utvikling av standarder for likeverdige helsetjenester til migranter og andre sårbare grupper 2. Pilottesting av standardene i 55 helseorganisasjoner i 16 land 3. Deltakelse i flere EU-finansierte prosjekter; COST-HOME, NOWHERELAND,
COST-ADAPT, MEM-TP, SH-CAPAC. TF MED ser videre for seg tre hovedutfordringer; 1. Likeverdsstandardene trenger en online plattform som gjør det mulig for helseorganisasjoner å enkelt samle, monitorere og bruke informasjon om egen prestasjon 2. Likeverdsstandardene bør være tilgjengelig
på en rekke ulike språk 3. Det er mangel på støtte i lovverk, lokale tilpasninger og ressurser. For oppdatert informasjon om arbeidet kan du følge med på nettsiden til TF MED. Eller ta kontakt med Ragnhild Storstein Spilker ragnhild.spilker@nakmi.no