Task Force on Mental Health and Addiction Services

Publisert 09.06.2017

Norsk HPH tok i 2016 initiativ til å etablere en ny internasjonal Task Force som har fått navnet «Task Force on Mental Health and Addiction Sevices». Gruppen ble godkjent av Governance Board i desember 2016 og har fått følgende mandat:

1.Promote better mental health and mental health promotion in a public health endeavor, especially targeting youth.

2. Initiate and disseminate interventions to promote integration between whole person/mind-body somatic and mental health services, specifically targeting

3. Promote the recovery approach – enabling the patient to be an autonomous agent in a strengths based mental health and addiction service.

Gruppen ledes nå av Lise-Lotte Risö Bergerlind fra det svenske HPH nettverket, men med bred deltakelse av representanter fra Norsk HPH. Man er nå i en fase hvor man har invitert til deltakelse fra hele HPH nettverket og mer informasjon om gruppen og dens arbeid blir å finne på den internasjonale nettsiden.