Psykisk helse

Temagruppe for psykisk helse

Dokumenter

Dokumenter

Her finner du referater, presentasjoner, mm.

Kontaktinformasjon

Leder

Geir Lien

Helse Bergen

Mandat

  • Hovedfokus for nettverket er å bygge opp en god struktur for deling av kunnskap innen områdene: livsstil, fysisk aktivitet og ernæring.
  • Nettverket utveksler informasjon om hvordan DPS, 1., 2. linjetjenesten og andre samhandler rundt temaene livsstil, fysisk aktivitet og ernæring.
  • Nettverket bygger struktur for å utveksle informasjon omkring andre helsefremmende tiltak/fokusområder innen psykisk helse.
  • Dele erfaringer med ulike modeller for sykehusets samfunnsengasjement når det gjelder psykisk helse.
  • Sikre at medlemssykehusenes arbeide med å ta i bruk Health Promoting Hospitals 5 standarder for helsefremmende og forebyggende arbeid blir tatt i bruk påpsykiatriske institusjoner.
  • Knytte det norske nettverket for psykisk helse til det internasjonale nettverksgruppen Task Force on health promoting psychiatric services.