Tobakk

Tobakksfri helseorganisasjoner og tobakksforebyggende arbeid for sykehusenes ansatte og bruker

Dokumenter

Dokumenter

Her finner du standarder, viktig dokumenter, verktøy, nyheter, rapport, osv.

 

Kontaktinformasjon

Leder

Gry Kjevik

HPH/ENSH Global, Nasjonalt/Internasjonalt nettverk

Adresse

Tlf: +47 90692844

Mandat

1.  HPH – nettverket og det tobakksforebyggende ENSH global fornyet igjen sin flerårige samarbeidsavtale, under HPH konferansen i 2016. (New Memorandum of Understanding signed)

2.  Norge har signert WHO`s “Framework of tobacco control” Den globale avtale om bekjempelse av tobakk i alle dens former.

3.  Helsefremmende og strukturert tobakksforebyggende arbeid sammenfaller med HPH`s struktur i forhold til ledelse, arbeidshelse og miljø. Ressurs deling og kvalitetsutvikling er i fokus. Modeller og ideer for eventuelle konkrete forbedringsplaner ved den enkelte organisasjon kan utveksles i nasjonalt og internasjonalt nettverk. Det er tilbud om enkelt evalueringsskjema bestående av åtte punkter slik at den enkelte organisasjon finner sine behov og ressurser for å kunne nytte gjøre seg nettverket. (Membership, Self-audit Tool, Norwegian).

4.  Ressursdeling og tett samarbeid; nasjonalt, nordisk og internasjonalt. SSHF har vært medlem siden 2011, har oppnådd sølvstandard og deler bl.a sitt program og brosjyre på kurset som tilbys til personer med perifer arteriell sirkulasjonssvikt (PAS) (se brosjyre) Svensk HPH/ENSH global har i tillegg til deling av ressurser/løsnings forslag innen ledelse, arbeidshelse og miljø delt Tobaksfri i samband med operation, ett utprøvd forskningsarbeid angående tobakksfri operasjon.

5.  Kontinuerlig arbeid for utvikling av «Best practice» innen internasjonalt tobakkforebyggende arbeid i forhold til helseorganisasjoner som er medlem av nettverket. Dette arbeidet skjer ved at kandidater fra ulike nasjoner beskriver sine, vurdert mest vellykkede, tobakksfrie helseorganisasjon og hvordan løsninger fremstod. Dette kalles «The Gold Prosess» og blir presentert ved det internasjonale ENSH global møtet ved den årlige HPH konferansen, ENSH-Global Gold Forum. Fokuset her er å få frem gode løsningsstrategier som alle i nettverket kan få informasjon om.